Home | English 

             
               

ƿ ũ ũ

Ʒ ġ ǥ ġ̸, ƴմϴ. ̼ι̸ȭ() մϴ.

GRADE AFB-01 ADF-03 PAS-05 NBC-07 LAS-04 General
PE Bag
β() 60 60 60 60 60 60
ũ
(Particles/)
0.1 < 12.7 20.4 88.9 12.7 NG
0.2 <
10,000

NG
0.2 <
10,000

0.2 < 2.5 2.7 7.3 2.5
0.3 < 0.4 0.5 1.4 0.4

(Kgf/)
MD 428 270 543 205 312 163
TD 473 331 478 297 277 189
(%) MD 682 664 661 329 1036 396
TD 630 685 688 352 1020 683
ź
(Kgf/)
MD 3213 2524 2605 2477 1311 1141
TD 3365 2759 2992 2160 1312 921
հ
(Kgf/10)
  1.13 1.27 1.26 0.85 1,18 0.47
ǥ()   1014< 1014< 109~11

109~11

1011

1014<

/(.day.atm) 
  1300 1300 1300 120 1300 1300
 

ƿ ũ ݼ̿ ⵵

Ʒ ġ ǥ ġ̸, ƴմϴ. ̼ι̸ մϴ

: ppb, : ICP-MS  
GRADE AFB-01

ADF-03

PAS-05 NBC-07
Na < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Mg < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Al < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
K < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Ca < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Cr < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Mn < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Fe < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Ni < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Cu < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Zn < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
: ǥ 500 ũ鿡 ʼ 250 ־ õõ 3ȸ Ű 24ð Ų , ʼ ݼ̿ ICP-MS .
 

Ϸ(Nylon)ũ ũ

Ʒ ġ ǥ ġ̸, ƴմϴ. ̼ι̸ȭ() մϴ.

GRADE ̼ι̸ Ϸ ũ
β() 50
ũ (Particles/) 0.1  < 40.7
0.2 < 8.9
0.3 < 1.7
尭 (Kgf/) MD 852
TD 821
(%) MD 285
TD 309
ź (Kgf/) MD 7482
TD 6271
հ (Kgf/10)   1.21
ǥ ()  
(HAZE)   12.3

 

Ϸ(Nylon)ũ ݼ̿ ⵵ I

: ڸġֽȸ

: ppb(ng/g), : ICP-MS  
GRADE ̼ι̸ Ϸ ũ
Be 0.006
Na 0.476
Mg 1.102
Al

0.019

K

0.007

Ca

0.548

Ti 0.001
Cr 0.026
Mn

0.002

Fe

0.091

Co

0.001

Ni

0.016

Cu

0.014

Zn

0.020

Ga 0.001
Mo 0.001
Ba 0.005
W 0.008
Pb 0.001
Total 2.344

: ǥ 2660 ũ鿡 0.02% HNO3 500ml ְ,1ð Ų , ICPMS

 

Ϸ(Nylon)ũ ݼ̿ ⵵ II

: ̱ Balazs

: Atoms/cm², : ICP-MS  

Analyte

LAM 202F

Nylonũ

202F Spec
հݿ

Aluminum

1.00E+13

*

Pass

Calcium

2.00E+13

*

Pass

Chromium

1.00E+12

*

Pass

Cobalt

1.00E+12

*

Pass

Copper

1.00E+12

*

Pass

Iron

1.00E+13

2.19E+11

Pass

Lithium

5.00E+12

*

Pass

Magnesium

2.00E+12

*

Pass

Molybdenum

1.00E+12

*

Pass

Nickel

1.00E+12

*

Pass

Potassium

5.00E+12

1.20E+12

Pass

Sodium

1.00E+13

1.15E+12

Pass

Titanium

1.00E+12

*

Pass

Zinc

1.00E+13

*

Pass

: ǥ 2660 ũ鿡 0.02% HNO3 500ml ְ,1ð Ų , ICPMS

 

Ϸ(Nylon)ũ

Ʒ ġ ǥ ġ̸, ƴմϴ. ̼ι̸ȭ() մϴ.

: cm³/(m².day.atm)  

Grade
Nylon ũ 15
NBC-07 120
AFB-01 1300
ADF-03 2000

 

 

ũ ũ

̼ι̸ȭ() Դϴ.

1) ũ ( ǥ 500) ÷ῡ ʼ 250 Ѵ.
2)

ʸ ϵ õõ 3ȸ Ų.

3) 40а ġ ü ƼŬ īͷ ƼŬ Ѵ.
  5 ī , 3ȸ Ͽ ġ ġ Ѵ.
4) ġ Ʒ ȯĿ ־ ʸ ǥ ũ Ѵ.
 

 

 

 

Copyright(c) AICELLOMILIM Co., LTD.  All rights reserved.